کارگاه صدرنگ

سیر مشاهدتی

فیلم ها را بر اساس یک خط سیر مشخص و هدفمند ببینید !

سیر مشاهدتی چیست ؟


سیر مشاهدتی به معنای ارائه مجموعه گلچین شده ای از فیلم ها با یک موضوع یا هدف خاص است. ما فیلم ها را به صورت هدفمند و در یک راستای خاص به شما معرفی می کنیم. با ما همراه باشید.

کلاس کارگردانی

کلاس بازیگری

کلاس فرم

کلاس موضوعی

کلاس مناسبتی

آخرین پرونده ها

19 پرونده
122 فیلم
386 دیالوگ

آخرین فیلم ها

دیالوگ ماندگار


Sean: If I asked you about art, you'd probably give me the skinny on every art book ever written. Michelangelo, you know a lot about him. Life's work, political aspirations, him and the pope, sexual orientations, the whole works, right? But I'll bet you can't tell me what it smells like in the Sistine Chapel. You've never actually stood there and looked up at that beautiful ceiling; seen that.

Good Will Hunting 1997

کوله پشتی

مشاهده همه مطالب