کارگاه صدرنگ

سیر مشاهدتی

فیلم ها را بر اساس یک خط سیر مشخص و هدفمند ببینید !

سیر مشاهدتی چیست ؟


سیر مشاهدتی به معنای ارائه مجموعه گلچین شده ای از فیلم ها با یک موضوع یا هدف خاص است. ما فیلم ها را به صورت هدفمند و در یک راستای خاص به شما معرفی می کنیم. با ما همراه باشید.

کلاس کارگردانی

کلاس بازیگری

کلاس فرم

کلاس موضوعی

کلاس مناسبتی

آخرین پرونده ها

19 پرونده
121 فیلم
384 دیالوگ

آخرین فیلم ها

دیالوگ ماندگار


روحی: ببخشید من یه زنگ بزنم اجازه بگیرم از شوهرم؟
مژده: اجازه چی؟
روحی: برای آرایشگاه.
مژده: اجازه نمی خواد که. (خطاب به زن برادرش:) پس فردا عروسیشه می خواد بره ابروهاشو برداره.
زن برادر: از حالا یاد بگیر همه چی رو بهش نگی.

چهارشنبه سوری 1384

کوله پشتی

مشاهده همه مطالب