کارگاه صدرنگ
کارگاه صدرنگ

بهترین خطابه های تاریخ سینما

توضیحات

در این پست سعی می کنیم برخی از خطابه های تاریخ سینما را با شما به اشتراک بگذاریم. این سکانس های زیبا به خوبی نشانگر واقعیتی در جهان خارج هستند: تاثیرگذاری خواص بر روی تصمیم مردم بسیار پررنگ است.

پست مستقلی در بخش کوله پشتی این موضوع را مورد بررسی قرار داده است، اما به طور خلاصه در اینجا شاهد آن هستیم که مردم همانند گله ای رام  تحت تاثیر فرمان یا سخنرانی رهبر خود تصمیمی بزرگ می گیرند. این تصمیمات گاهی به قدری بزرگ و حیاتی است که سرنوشت کشور یا تمدنی را به دست می گیرد. در واقع انتخاب های مردم در بیشتر موارد تحت تاثیر تبلیغات، احساسات و باورهای زودگذری است که توسط رهبران و خواص جامعه به آنها تلقین شده است. و صدالبته این مساله لزوما منفی نیست، چرا که ممکن است رهبران خیراندیشی بر جامعه حکومت کنند که تصمیم مردم را به راه صلاح و خیر راهنمایی کنند. پیکانی را فرض کنید که به سوی آسمان نشانه رفته است. مردم بدنه پیکان و رهبران نوک پیکان هستند. رهبران هستند که به طول زیاد پیکانِ جامعه معنا و جهت می دهند.

ممکن است بگویید سینما روایتی داستانی است که لزوما ریشه در تاریخ ندارد. گرچه با شما موافق هستم، اما عمیقا اعتقاد دارم حداقل در این مورد سینما مساله ای واقعی را به تصویر کشیده است. از سینما لذت می برم دقیقا به خاطر همین ظرایف و نکته هایی که تصویر واقعیت در پرده خیال است.

خطابه های تاریخ سینما خطابه های تاریخ سینما خطابه های تاریخ سینما خطابه های تاریخ سینما خطابه های تاریخ سینما خطابه های تاریخ سینما خطابه های تاریخ سینما خطابه های تاریخ سینما خطابه های تاریخ سینما خطابه های تاریخ سینما خطابه های تاریخ سینما خطابه های تاریخ سینما بهترین سخنرانی های تاریخ سینما بهترین خطابه های گلچین در سینما. مجموعه آثاری از چارلی چاپلین و آل پاچینو

نظرات