کارگاه صدرنگ
پوستر فیلم «در جست و جوی خوشبختی» The Pursuit of Happyness (2006) Classifilm.com

پوستر فیلم در جست و جوی «خوشپختی»*

«در جست و جوی خوشبختی» نام فیلم زیبایی با بازی ویل اسمیت است که در سال 2006 ساخته شده است. عنوان این فیلم برگرفته از یکی از سکانس های ابتدایی فیلم است که در آن قهرمان فیلم به مسئولینِ مهدکودکِ فرزندش تاکید می کند که املای کلمه خوشبختی روی دیوارنوشته آنجا اشتباه است. (این سکانس را در زیر متن مشاهده کنید) واژه خوشبختی در انگلیسی این گونه نوشته می شود (happiness) اما روی دیوار مهدکودک به اشتباه نوشته شده است (Happyness). این اشتباه لغوی از همان ابتدای فیلم نشانگر وضع خوشبختی در زندگی قهرمان فیلم و احتمالا تمام انسان ها است. این شوخی زیبا با کلمه خوشبختی در پوستر فیلم نیز رخ می نماید و چشم بینندگان تیزبین را شکار می کند.


  • با استفاده از کلمه «خوشپختی» به جای «خوشبختی» تلاش کردم شوخی انگلیسی موجود در عنوان فیلم را ترجمه کنم! ببخشید اگر به آن زیبایی نیست.
سکانس مربوط به واژه خوشبختی روی دیوار مهدکودک در فیلم «در جست و جوی خوشپختی»
پوستر فیلم «در جست و جوی خوشبختی» The Pursuit of Happyness (2006) Classifilm.com