کارگاه صدرنگ
Bale lose weight Classifilm.com

تغییر وزن های وحشتناک بازیگران

برخی از بازیگران حرفه ای سینما برای ارتباط بیشتر با شخصیت داستانی و همچنین نمایش بهتر ظاهر او مجبور به تغییر وزن خود می شوند. این تغییر ظاهری گاهی با کم کردن وزن و گاهی با افزودن آن است. بازیگران زیادی در تاریخ سینما این کار را کرده اند و مقدارهای زیادی از وزن خود را کم یا زیاد کرده اند. اما در این بین کسانی هستند که این تکنیک را به کرات و در شرایط مختلف استفاده کرده اند. در این پست سه بازیگر سرشناسی که بیشترین تغییرات را در وزن خود انجام داده اند، لیست کرده اند.

(در این لیست اهمیت بیشتر با کسانی است که تغییر وزن های متوالی و در خلاف جهت داشته اند.)

Tom Hanks Lose Weight Classifilm.com
* تام هنکس در چند سال اخیر مبتلا به دیابت درجه دوم شده است و از این کار نهی شده است.
Jared Leto Lose weight Classifilm
* جرد لتو پس از بازی در فیلم «فصل 27» در مدت 10 روز 9 کیلوگرم کم کرد.
Rank 1 Christian Bale Classifilm
* کریستین بیل احتمالا از لحاظ شدت و تنوع تغییر وزن دیوانه ترین بازیگر تاریخ سینما است. او برای کاهش وزن 29 کیلویی خود مجبور بود روزی تنها یک سیب و یک تن ماهی بخورد. همچنین برای تحمل گرسنگی به سیگار کشیدن روی آورد!
Bale lose weight Classifilm.com