کارگاه صدرنگ
Height Project Poster Classifilm.com

تغییر قد و قواره بازیگران در فیلم های سینمایی

تغییر قد و قواره بازیگران یکی از تکنیک های مرسوم در ساخت فیلم های سینمایی است. امروزه با وجود تکنیک های کامپیوتری، فیلمبرداری و یا حتی استفاده از ابزار روزمره مانند پله یا کفشِ پاشنه بلند این کار به سادگی انجام می شود. در این شرایط به راحتی می توان یک مرد بلند قامت را کوتاه و یک موجود کوچک را بسیار بزرگ نشان داد. هدف از این کار گاهی کمک به داستان است. به عنوان مثال در فیلم «مسیر سبز» (The Green Mile) شخصیت جان کافی باید به وضوح از دیگر شخصیت ها بزرگ تر باشد، چرا که این مطلب بخشی از داستان است، اما در واقعیت می دانیم که مایکل کلارک دانکن تنها 3 سانتی متر از دیوید مورس و 13 سانت از تام هنکس بلندتر است. هدف دیگر از تغییر قواره شخصیت ها تطابق با قالب های اجتماعی است. به عنوان مثال جامعه اینگونه پذیرفته است که قد مردها باید بلندتر از زوج های خود باشد. به همین خاطر همفری بوگارت که از همسرش لورن باکال 1 سانتی متر کوتاه تر است، در فیلم ها غالبا بلند قامت تر نمایش داده می شود. تغییر ابعاد بازیگران اهداف دیگری نیز دارد. مثلا گاهی اوقات سردسته یه گروه باید بلند قامت تر از دیگران نمایش داده شود. در این پست برخی از کاربردهای این تکنیک را در قالب تصویرهای دوگانه نمایش داده ایم.

(لطفا اسلایدر را به چپ و راست برانید تا بتوانید تصویرها را با یکدیگر مقایسه کنید.)

(این پست از روی مقاله خانم Audrey Worboys تهیه شده است.)

Height Project Poster Classifilm.com