کارگاه صدرنگ
کارگاه صدرنگ

اسباب کشی در سینما

اسباب کشی در سینما
Moving - Moving (1988) Richard Pryor
Moving - Reds (1981) Keaton
Moving - Toy story (1995)
Moving - Moving Day (2012) Charlie Murphy
اسباب کشی در سینما
1/4
2/4
3/4
4/4

توضیحات

😭 واقعا اسباب کشی فرآیندی پیچیده، سخت و پرحادثه است. البته برای بچه ها کاملا لذت بخش و مفرح است!

🎞 چند نمونه از اتفاقات و ماجراهای سینمایی با موضوع اسباب کشی را انتخاب کردم و روزی یک ویدیو را با شما به اشتراک می گذارم.

نظرات