کارگاه صدرنگ
کارگاه صدرنگ

برداشت بلند چیست؟

توضیحات

🎞 سومین مقاله ویدئویی سایت کلاسی فیلم به زبان فارسی با موضوع «برداشت بلند» (Long Take) در کارگاه صدرنگ منتشر شد. بعد از دیدن این ویدئو حتما در مورد نظم پلک زدن هایتان فکر خواهید کرد. کارگردان ها نیز دقیقا به همین مساله می اندیشند. نکته حائز اهمیت برای درک بهتر برداشت بلند آن است که صفت «بلند» صفتی نسبی است، پس نمی توان به طور قطعی ادعا کرد برداشت های بلندتر از چند ثانیه یا دقیقه یک برداشت بلند محسوب می شوند. ما در این مقاله ویدئویی توضیح می دهیم که برداشت بلند چیست و چه کاربردهایی دارد.

نظرات