کارگاه صدرنگ
کارگاه صدرنگ

جهش ترسناک

توضیحات

🎬 در این کلیپ در مورد فرآیند ایجاد «جهش ترسناک» (Jump Scare) و شباهت آن با شعبده صحبت می شود. جهش ترسناک تکنیکی سینمایی است که برای القای ترس یا بهتر است بگوییم هیجان در بیینده در فیلم استفاده می شود.

👆 این کار یافتن نوعی سیر مشاهدتی است.

منبع: کانال یوتیوب Now You See It
زیرنویس و ترجمه: سیر مشاهدتی

نظرات