کارگاه صدرنگ
کارگاه صدرنگ

بی عقل های سینما

Idiot-1
Idiot-2
Idiot-3
Idiot-4
idiot-5
Idiot-6
Idiot-7
Idiot-8
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

توضیحات

با نگاهی کلی به تاریخ سینما و ادبیات متوجه می شویم، تفاوت هایی جدی بین بی عقل های سینما وجود دارد. ما در اینجا برخی از دلایل بی عقلی را به صورت استقرایی (یعنی ممکن است بیشتر یا کمتر باشد؛ ما فقط برخی را برشمرده ایم) لیست می کنیم.

اولین دلیل بی عقلی «بدشانسی» است.

دسته دوم بی عقلی حاصل نوعی بیماری جسمی و روحی است.

سادگی کودکانه دلیل سوم رفتارهایی است که ما بی عقلی می خوانیم.

دلیل چهارم بی عقلی این است که نسبت آنها با جامعه غیرمعقول است. آنها از جامعه متفاوت هستند.

دلیل پنجم بی عقلی در واقع همان بی عقلی یا دیوانگی است.

دلیل ششم ضعف در روابط اجتماعی است.

دلیل هفتم بی عقلی بی اطلاعی است.

دسته آخر بی عقلی دلیلی حکیمانه دارد.

برای مطالعه بیشتر در مورد این موضوع به پست ما در بخش کوله پشتی در اینجا مراجعه کنید.

نظرات