کارگاه صدرنگ
کارگاه صدرنگ

هنر تدوین در فیلم سکوت بره ها

توضیحات

در این مقاله ویدیویی با نمایش چهار نمونه از فیلم «سکوت بره ها» (1991) نشان می دهیم چرا این فیلم از لحاظ تدوین نیز یک شاهکار واقعی است. تدوین گر این فیلم کرگ مک کی (Craig McKay) است.

نظرات