کارگاه صدرنگ
کارگاه صدرنگ

حرکت رو به پایین سمبل مرگ

توضیحات

🎞 چهارمین مقاله ویدئویی سایت کلاسی فیلم با عنوان «حرکت رو به پایین سمبل مرگ» منتشر شد. در سینما زاویه دوربین نسبت به سوژه اهمیت بسیاری در محتواسازی دارد. در واقع اگر دوربین شخصیتی را از بالا به پایین نمایش دهد، او را در موقعیت ضعف و تحقیر قرار داده است. بر عکس اگر از پایین به بالا به او نگاه کند او را در موقعیت تسلط و قدرت قرار داده است. حرکت های دوربین نیز هر یک از لحاظ روانشناختی و بصری اهمیت بسیاری دارد. یکی از نمونه های این تاثیرگذاری در حرکت رو به پایین دوربین است. برخی از کارگردان ها برای نمایش مرگ شخصیت داستانی خود از پایین آوردن دوربین یا پایین آمدن سوژه یا پایین آمدن شی ای در کنار سوژه استفاده می کنند. این سمبل یادآور سقوط، مرگ و افتادن است، همانطور که هنگامی که فردی می میرد سقوط می کند، یا هنگامی که برگی از درخت جدا می شود به سوی زمین سقوط می کند یا گردنبندی که پاره می شود و مرواریدهای آن بر روی زمین پخش و پراکنده می شوند. همه این نشانه ها بیانگر تمام شدن عمر یا افول زندگی شخصیت داستان است. ژان لوک گدار در فیلم «گذران زندگی» این تکنیک را به شکل اغراق آمیز مورد استفاده قرار می دهد.

 

نظرات