کارگاه صدرنگ
کارگاه صدرنگ

آشنایی با دالی زوم در سینما

توضیحات

🎞 اولین مقاله ویدئویی سایت کلاسی فیلم به زبان فارسی با موضوع «دالی زوم» منتشر شد. دالی زوم تکنیکی در عکاسی و فیملبرداری است که در آن دوربین به سوژه نزدیک (دور) می شود در حالی که لنز در حال دور (نزدیک) شدن به سوژه است. این دور شدن و نزدیک شدن به شکلی صورت می گیرد که ابعاد سوژه ثابت باقی بماند ولی محیط اطراف کوچک یا بزرگ شوند. در این مقاله ویدئویی انواع کاربردهای این تکنیک را در سینما بررسی می کنیم.

🎥 اولین بار هیچکاک از دالی زوم برای نمایش سرگیجه استفاده کرد. آیا شما هم با این تکنیک حس سرگیجه می گیرید؟

نظرات

  1. فرشید گفت:

    بله درسته هیچکاک مبدع این تکنیکه…. اما سرگیجه سال ۱۹۵۸ ساخته شده نه ۵۴