کارگاه صدرنگ
کارگاه صدرنگ

روبرتو بنینی در جشنوراه کن پای اسکورسیزی را می بوسد!

توضیحات

🎥 یک ویدئوی کمیاب از منتخب هیئت داوران جشنواره کن فرانسه در سال 1998 برای شما انتخاب کرده ایم. در این جشنواره (روبرتو بنینی) برای فیلم زندگی زیباست مورد تقدیر قرار می گیرد.

😱در این ویدئو روبرتو بنینی تمام هیئت داوران را تک تک در آغوش می کشد یا می بوسد و در انتها درازکش پای مارتین اسکورسیزی رئیس هیئت داوران را می بوسد!!!

📌 نقد این شاهکار سینمایی (زندگی زیباست) را در سایت کلاسی فیلم اینجا بخوانید.

نظرات