کارگاه صدرنگ
کارگاه صدرنگ

موسیقی های خاص در فیلم

توضیحات

🎞 اهمیت موسیقی در فیلم بیشتر از اون چیزی هست که فکرش رو می کنیم. ساده ترین و کمترین وظیفه موسیقی تکثیر و تقویت احساسات سکانس ها است، اما…

🎼 گاهی پیام موسیقی متفاوت/متضاد با محتوای سکانس هست؛ گاهی موسیقی بیشتر از دیالوگ محتوا داره؛ گاهی سکانس بدون موسیقی کم اثر یا بدون اثر هست؛ گاهی موسیقی ها ماندگارتر از فیلم هستند.

نمونه های موجود در این پست:

1- ذهن زیبا (2001): موسیقی بر خلاف جریان سکانس است.

2- تایتانیک (1997): موسیقی بیشتر از سکانس ها دیالوگ دارد.

3- 127 ساعت (2010): بدون موسیقی سکانس فشار مورد نظر را وارد نمی کند.*

4- 1492: فتح بهشت (1992): موسیقی بیشتر از فیلم درخشید.

* سکانس دیگری (سکانس اصلی) در این فیلم وجود دارد که موسیقی اهمیت بیشتری دارد، اما به دلیل خشونت زیاد در اینجا منتشر نمی کنیم.

نظرات

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد